โชว์ผลงานผ่านรอบแรก GIT World’s Jewelry Design Award ครั้งที่ 14

โชว์ผลงานผ่านรอบแรก GIT World’s Jewelry Design Award ครั้งที่ 14

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ (องค์การมหาชน) เฟ้นเลือก 30 ผลงานชิ้นเยี่ยมจากชิ้นงานมากกว่า 300 ชิ้นที่นักออกแบบจากทั่วโลกส่งเข้าประกวดชิงรางวัล GIT World’s Jewelry Design Award ครั้งที่ 14 เตรียมเนรมิต 4 ชิ้นงานที่มีคะแนนสูงสุดผลิตเป็นเครื่องประดับต้นแบบ พร้อมอวดโฉมและประกาศผู้ชนะรางวัลเดือนสิงหาคมนี้


การประกวดในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Beyond Jewelry: Artistic Elegance of Gems ซึ่งเปิดกว้างให้นักออกแบบได้สร้างสรรค์ผลงานเต็มที่ ไม่จำกัดวัสดุที่ใช้ ซึ่งนอกจากความสวยงามของดีไซน์แล้ว ก็จะเน้นประโยชน์ใช้สอยที่มากกว่าการเป็นเครื่องประดับทั่วไป

สำหรับปีนี้ มีนักออกแบบส่งผลงานเข้าประกวดรวม 352 ชิ้นงาน จาก 28 ประเทศ โดยมีนักออกแบบต่างชาติส่งชิ้นงานจำนวน 183 ชิ้นงาน จากสหรัฐอเมริกา สวีเดน อิตาลี จีน ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย อิหร่าน ตุรกี อินเดีย และประเทศในแอฟริกา ส่วนที่เหลือเป็นผลงานจากนักออกแบบเครื่องประดับชาวไทย

โดยผลงานที่ได้รับคะแนนสูงสุด 4 ผลงาน ซึ่งจะนำไปผลิตเป็นเครื่องประดับ ได้แก่

1. Mrs.Gerda Liudvinaviciute จากประเทศลิทัวเนีย

ชื่อผลงาน BRUT_LIST | Eastern European
 
2. นายกิติศักดิ์ หมายเจริญ จากประเทศไทย
ชื่อผลงาน SCAN ME
 
3. Ms. Melika Aghili จากประเทศอิหร่าน
ชื่อผลงาน Ant and Umber
 
4. นางสาวภาพทิพย์ กุลวุฒิ จากประเทศไทย
ชื่อผลงาน Smart Jewelry High Fashion
 
นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT กล่าวว่า การประกวดครั้งนี้มีความเป็นสากลมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทั้งจำนวนผลงานจากต่างประเทศ รวมถึงคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและต่างชาติ โดยปีนี้ เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ Paolo Torriti ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะประยุกต์และจิวเวลรี่ จาก University of Siena ประเทศอิตาลี มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินด้วย ซึ่งเราได้จัดให้มีการคัดเลือกและตัดสินผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วของสถาบันฯ ทำให้สถานการณ์ COVID-19 ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการตัดสินการประกวด

“สถาบันฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีนักออกแบบต่างชาติส่งผลงานเข้าประกวดมากถึง 183 ชิ้นงาน แสดงให้เห็นว่า ต่างชาติยอมรับว่าเราเป็น World Jewelry Design มากยิ่งขึ้น”

ด้านนางสุพัตรา ศรีสุข ที่ปรึกษาสถาบัน GIT ประธานคณะกรรมการตัดสินการออกแบบครั้งนี้ กล่าวว่า หลักเกณฑ์ในการตัดสิน เราเน้นความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด ซึ่งปีนี้เราได้เห็นผลงานที่มีความโดดเด่นและเหมาะกับสถานการณ์ในขณะนี้มาก จะเห็นได้ว่าเป็นการออกแบบเครื่องประดับที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้น

การประกวดครั้งนี้มีรางวัลมูลค่ารวมกว่า 9,500 เหรียญสหรัฐ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า
4,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,500 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ และรางวัลชมเชย 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ โดยจะประกาศผลการตัดสินรอบชนะเลิศภายในเดือนสิงหาคมนี้

สามารถเข้าไปชมผลงานผู้ที่ผ่านรอบแรก ได้ที่ www.facebook.com/gitwjda

Comments

Share Tweet Line