สายการบินไทยสมายล์ ยังคงทำการบินไปยังฮ่องกงตามปกติ

สายการบินไทยสมายล์ ยังคงทำการบินไปยังฮ่องกงตามปกติ

สายการบินไทยสมายล์รายงานสถานการณ์เที่ยวบินไป-กลับ ฮ่องกง ยังคงทำการบินตามตารางการบินปกติ ทั้งเส้นทางกรุงเทพฯ-ฮ่องกง และภูเก็ต-ฮ่องกง ทั้งไปและกลับ พร้อมประกาศเตือนผู้โดยสารให้เผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินฮ่องกง เนื่องจากผลกระทบจากการประท้วงที่มีต่อระบบขนส่งมวลชนและเส้นทางสู่สนามบิน


สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาไม่ทันเที่ยวบินที่ออกจากฮ่องกง สายการบินอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารโดยจะพยายามเปลี่ยนเที่ยวบินให้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดินทางในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง และภูเก็ต-ฮ่องกง ติดตามข่าวสารหรือสามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบินได้ที่ Call Center โทร 1181 หรือ +662-118-8888

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line