เซ็นทรัล รีเทล จัดงานวิ่งเก็บขยะสุดปัง คลีน “คุ้งบางกระเจ้า”

เซ็นทรัล รีเทล จัดงานวิ่งเก็บขยะสุดปัง คลีน “คุ้งบางกระเจ้า”

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน (เซ็นทรัล รีเทล) สานต่อโปรเจ็กต์ใหญ่แห่งปี     Central Love The Earth มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดงาน Central Plogging (เซ็นทรัลพล็อกกิ้ง) วิ่งเก็บขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและเพื่อสุขภาพ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของเซ็นทรัล รีเทล  กับการจัดกิจกรรมวิ่งเก็บขยะพร้อมทำกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ณ คุ้งบางกะเจ้า ปอดสีเขียวใกล้กรุงเทพฯ


นิโคโล กาลันเต้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า คุ้งบางกะเจ้าถือเป็นหนึ่งสถานที่ที่เซ็นทรัล รีเทลให้ความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีคุณค่า และเป็นที่หวงแหนของคนไทย ทั้งการเป็นแหล่งผลิตโอโซนอันดับที่ 7 ของโลก และเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนที่มีชื่อเสียง ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาขยะมูลฝอย และขยะประเภทต่างๆ ในวันนี้ผม พนักงาน ลูกค้า และพาร์ทเนอร์ทุกภาคส่วน  จึงรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดกิจกรรม Central Plogging เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ให้มีความสะอาด และปราศจากขยะ ผมเชื่อมั่นว่าการวิ่งเก็บขยะในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นในการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมให้คนไทยหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น

ภายในงาน Central Plogging แบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 ฐาน ในแต่ละฐานได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มาให้ความรู้ในด้านต่างๆ เริ่มจากฐานที่ 1  เป็นฐานที่ให้ความรู้ในด้านการสอนคำนวนคาร์บอน ฟุตพรินนท์ ฐานที่ 2 เป็นฐานเกี่ยวกับการคำนวณขยะ และตอบคำถาม จากบริษัทสตาร์ทอัพอย่าง GooGreen ที่ช่วยแนะนำระบบการจัดการขยะ ฐานที่ 3 Everyday say no to plastic bag เป็นการรณรงค์ เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ฐานที่ 4    ถัง 4 ใบกับขยะเป็นร้อย   ให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะและการแยกขยะ จบด้วยฐานที่ 5 วิ่งให้สุด หยุดที่คัดแยก ที่ให้ทุกคนช่วยกันเก็บขยะ และนำขยะที่เก็บได้มาแยกประเภทเพื่อนำไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ต่อไป เช่น ขวดพลาสติกนำไปทำเป็นเสื้อ หรือจีวรพระ, ฝาขวดนำไปทำเป็นน้ำมัน เป็นต้น

“สำหรับงานวิ่ง Central Plogging ในครั้งนี้ ผมขอขอบคุณซูเปอร์สปอร์ตผู้สนับสนุนหลักในการจัดกิจกรรมรวมถึงความร่วมมือร่วมใจจากพนักงาน, ลูกค้า, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, วัดจากแดง และ GooGreen ที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง ผมในฐานะตัวแทนจาก เซ็นทรัล รีเทล ยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อโครงการ Central Love The Earth และอยากให้ทุกคนคอยติดตามกิจกรรมดีๆ จากเซ็นทรัล รีเทล เพื่อร่วมกันสร้างโลกสีเขียวที่ยั่งยืน” คุณนิโคโล กล่าวปิดท้าย

นอกจากนี้ กลุ่มเซ็นทรัล  ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพ โครงการ OUR Khung Bangkachao ยังได้สนับสนุนชุมชนคุ้งบางกะเจ้าอีกหลากหลายมิติ พร้อมมีแผนงานพัฒนาใน 4 ด้านสำคัญดังนี้ 1) Green Market (ตลาดสีเขียว) คือการพัฒนาตลาดในคุ้งบางกะเจ้าให้ดำเนินการขายสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2) Green Product (ผลิตภัณฑ์สีเขียว) คือการพัฒนาผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้มีความหลากหลาย เช่น Online / Delivery และ 4) จัดสรรพื้นที่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลชิดลม (TOPS, Central Food Hall) Corner สำหรับวางสินค้าคุ้งบางกะเจ้าโดยเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างและกระจายรายได้ให้กับชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์วิถีชีวิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาคุณภาพและบริการที่มีส่วนส่งเสริมในการอนุรักษ์วิถีชุมชน และพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line