INC เผยการบริโภคถั่วมากขึ้นอาจช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

INC เผยการบริโภคถั่วมากขึ้นอาจช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

ผลการศึกษาล่าสุดที่ได้รับการสนับสนุนจาก International Nut and Dried Fruit Council (INC) และเผยแพร่ในวารสาร Molecular Nutrition & Food Research [1] แสดงให้เห็นว่า การบริโภคถั่วในปริมาณมากอาจช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุได้


คณะนักวิจัยทำการศึกษาว่า อาหารที่อุดมไปด้วยถั่วสามารถช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมอันเนื่องมาจากวัยได้หรือไม่ในระยะเวลา 3 ปี

ผู้สูงวัยอายุ 65 ปีขึ้นไปจำนวน 119 คน ได้รับการคัดเลือกมาจากโครงการ InCHIANTI ซึ่งเป็นโครงการศึกษาผู้สูงวัยในคิอานติ ประเทศอิตาลี โดยเกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจากพฤติกรรมการบริโภคถั่ว ได้แก่ ผู้ที่ไม่บริโภคถั่ว และผู้ที่บริโภคถั่วเป็นประจำ (2.9 กรัมต่อวันขึ้นไป)

ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับการประเมินระดับการบริโภคถั่วตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยการตอบแบบสอบถามความถี่ในการรับประทาน หรือใช้เครื่องมือวิเคราะห์สารประกอบฟีนอล นอกจากนั้นยังมีการวัดระดับความรุนแรงของภาวะสมองเสื่อมโดยใช้แบบทดสอบ Mini-Mental State Examination

คณะนักวิจัยพบว่า จากผู้เข้าร่วม 119 คน มีอยู่ 38 คนที่การทำงานของสมองเสื่อมถอยลง โดย 28 คนในจำนวนนี้มาจากกลุ่มที่ไม่บริโภคถั่ว และ 10 คนมาจากกลุ่มที่บริโภคถั่ว นอกจากนี้ การบริโภคถั่วซึ่งวัดได้จากตัวบ่งชี้ในอาหารและตัวบ่งชี้ในปัสสาวะ ยังมีความสัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อมที่อยู่ในระดับต่ำกว่า

Prof. Andres-Lacueva ตำแหน่ง ICREA Academia ของมหาวิทยาลัยบาร์เซโลนา หัวหน้าของ CIBERFES on Frailty and Healthy Aging และผู้นำการวิจัยครั้งนี้ กล่าวว่า “การใช้เมแทบอไลต์ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและแม่นยำกว่าเกี่ยวกับระดับการบริโภคถั่ว และช่วยสนับสนุนผลที่ได้มาจากข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร”

การศึกษาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก INC

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line