กับข้าวกับครัว มันเทศเชื่อมกะทิสด Yams with fresh coconut milk EP.99

กับข้าวกับครัว มันเทศเชื่อมกะทิสด Yams with fresh coconut milk EP.99

กับข้าวกับครัว มันเทศเชื่อมกะทิสด Yams with fresh coconut milk EP.99


*เตรียมตัวเข้าครัว* Cooking

-มันเทศเหลือง Yellow yam
-น้ำตาล sugar
-กะทิ coconut milk
-เกลือ salt
-ปูนทำอาหาร Cooking mortar

 

 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line