ซัมมิท แคปปิตอล มุ่งพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ติดตั้งเครื่อง AED ในสำนักงาน 39 แห่งทั่วประเทศเพื่อความปลอดภัย

ซัมมิท แคปปิตอล มุ่งพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ติดตั้งเครื่อง AED ในสำนักงาน 39 แห่งทั่วประเทศเพื่อความปลอดภัย

ซัมมิท แคปปิตอล ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และสินเชื่อบุคคลชั้นนำของไทย นำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยมาปรับใช้ในองค์กร ด้วยการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator) หรือ AED ภายในสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา รวม 39 แห่งทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของพนักงานและผู้มาใช้บริการ รวมถึงชุมชน


นายฮิเดโตโมะ ฟูจิวาระ ประธานบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด กล่าวว่า “นอกเหนือจากการพัฒนาองค์กรภายใต้แนวคิด Happy Workplace เพื่อให้พนักงานทุกคนทำงานได้อย่างมีความสุข มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องแล้ว ซัมมิท แคปปิตอล ยังมองไปถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กร เราจึงได้นำเป้าหมายที่ 3 เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพของทุกคนทุกวัย และเป้าหมายที่ 11 เรื่องการทำให้เมืองและชุมชนมีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน มาปรับใช้ในการส่งเสริมสวัสดิภาพความปลอดภัยของคนในองค์กรและสังคม เพราะจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีจำนวนคนไทยที่ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดจำนวนกว่า 432,943 คน มีอัตราการเสียชีวิตถึง 20,855 คน ต่อปี หรือ ชั่วโมงละ 2 คน ทางซัมมิท แคปปิตอลเล็งเห็นความสำคัญของสวัสดิภาพและความปลอดภัยของทุกคนจึงได้มีการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือ AED ในสำนักงานใหญ่ที่อาคารอื้อจือเหลียง สำนักงานอาคารศรีเฟื่องฟุ้ง กรุงเทพฯ รวมถึงศูนย์บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 39 แห่ง เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของพนักงานและผู้มาใช้บริการ รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้เริ่มการติดตั้งมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 และดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว”

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิต และให้การรักษาด้วยการช็อกไฟฟ้า ให้หัวใจกลับมาเต้นในจังหวะที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ซัมมิท แคปปิตอล ได้จัดให้มีการอบรมให้พนักงานตัวแทนประจำสำนักงานต่างๆ ให้รู้จักวิธีใช้เครื่องอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินในบริษัท หรือหากประสบเหตุในสถานที่อื่นก็สามารถนำเครื่องที่ติดตั้งไว้ในบริเวณนั้นมาใช้ช่วยชีวิตผู้อื่นได้

ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซัมมิท แคปปิตอล ยังได้ดำเนินมาตรการอย่างเคร่งครัดในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อโรค เช่น มีการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสู่พื้นที่สำนักงาน แจกหน้ากากอนามัยให้พนักงานสวมใส่ตลอดเวลา จัดเจลล้างมือแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ของสำนักงานให้สามารถใช้ได้สะดวก รวมถึงสวัสดิการประกันสุขภาพแบบ

กลุ่มที่มีให้พนักงานทุกคนตั้งแต่เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ อยู่แล้ว นอกจากนี้ยังได้มอบเงินช่วยเหลือพิเศษแก่พนักงานทุกคน คนละ 2,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 และอนุญาตให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (work from home) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้ออีกด้วย

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ก้าวสู่ปีที่ 26 ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทสินเชื่อรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูง ภายใต้แนวทาง “I TRUST” เพื่อประโยชน์ของลูกค้า พันธมิตร ดีลเลอร์ ผู้ถือหุ้น องค์กร และสังคมส่วนรวม และมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของสังคมไทย ด้วยการให้ความคล่องตัวทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรและบุคลากรทุกฝ่ายภายใต้แนวคิด Happy Workplace และค่านิยมหลัก "ไอ-ทรัสต์" (I TRUST) ที่ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน บริการที่เป็นเลิศ และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์องค์กรที่เข้มแข็ง พร้อมมุ่งสู่การเป็นผู้นำตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของไทยในอนาคต ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.summitcapital.co.th

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line