เดินทางไปเรียนต่างประเทศด้วยบัตรโดยสารราคาพิเศษสำหรับนักเรียนกับ คาเธ่ย์ แปซิฟิค

เดินทางไปเรียนต่างประเทศด้วยบัตรโดยสารราคาพิเศษสำหรับนักเรียนกับ คาเธ่ย์ แปซิฟิค

สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิคมอบข้อเสนอสำหรับนักเรียน ที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ ณ เมืองต่างๆทั่วโลก เช่น ลอนดอน ซานฟรานซิสโก ซิดนีย์ พร้อมสิทธิพิเศษดังนี้


1.  เปลี่ยนวันเดินทางได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

2. ได้รับน้ำหนักสำหรับสัมภาระที่จะโหลดใต้ท้องเครื่องเพิ่ม 40 กก. (สูงสุดไม่เกิน 2 ชิ้น) เมื่อเดินทางสู่ยุโรป

3.  นำสัมภาระไปเพิ่มได้ 1 ชิ้น (สูงสุดไม่เกิน 3 ชิ้น) เมื่อเดินทางสู่อเมริกาเหนือ (สำหรับผู้ทีเดินทางในชั้นประหยัด รหัสโดยสาร V เท่านั้น)

ข้อกำหนด: 

ผู้โดยสารต้องเป็นนักเรียนที่มีวีซ่า ISIC วีซ่านักเรียนต่างประเทศ หรือมีใบตอบรับเข้าสถานศึกษา ที่ถูกต้องตามเงื่อนไข โดยผู้โดยสารจะถูกขอให้แสดงเอกสารข้างต้น เพื่อยืนยันความเป็นนักเรียน เมื่อทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเดินทางไปสู่ยุโรปและอเมริกาเหนือ กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมที่

https://www.cathaypacific.com/cx/en_TH/offers/collection/student-fares.html

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ 

https://www.cathaypacific.com/cx/th_TH/flying-with-us/cathaycare.html 

สามารถติดต่อแผนกสำรองที่นั่งของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค ได้ที่ 02-787-3366

เนื่องจากท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงเปิดให้บริการแวะเปลี่ยนเที่ยวบินอีกครั้ง สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิคได้เพิ่มจำนวนเที่ยวบินเพื่อเชื่อมต่อคุณไปยังจุดหมายปลายทางที่สำคัญต่างๆ เช่น นิวยอร์ก โตรอนโต ซิดนีย์ โตเกียว เป็นต้น คุณสามารถดูรายละเอียดตารางเที่ยวบินสำหรับเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมได้ที่

https://www.cathaypacific.com/cx/en_TH/travel-information/travel-preparation/travel-advisories/flight-schedule.html

เราปกป้องสุขภาวะที่ดีของคุณด้วย Cathay Care เพราะเข้าใจถึงความกังวลของคุณ เราจึงได้ยกระดับมาตรการในทุกขั้นตอนของการเดินทางตั้งแต่เช็คอินไปจนขึ้นเครื่อง ให้คุณสามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cathay Care ที่ https://www.cathaypacific.com/cx/th_TH/flying-with-us/cathaycare.html 

Comments

Share Tweet Line