ผลสรุปโครงการ Update Franchise 2018 จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์

ผลสรุปโครงการ Update Franchise 2018 จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์

ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นรูปแบบการลงทุนที่มาแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เจ้าของกิจการมากมายต่างต้องการสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจตัวเองด้วยระบบ “แฟรนไชส์” แน่นอนว่าผู้ต้องการจะร่วมลงทุนกับแฟรนไชส์ใดๆ ก็ตามสิ่งสำคัญที่ต้องการคือ “ข้อมูล” ที่ถูกต้องเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีคุณภาพ


ThaiFranchiseCenter.com ในฐานะที่เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย จึงได้จัดโครงการ Update Franchise ซึ่งทำเป็นประจำทุกปี โดยโครงการนี้จะเป็นการปรับปรุงข้อมูลแฟรนไชส์ให้มีความทันสมัยและล่าสุด โดยทีมงานจะโทรหาลูกค้าแฟรนไชส์แต่ละเจ้าทั้งที่เป็นลูกค้า และไม่เป็นลูกค้า เพื่อขอความร่วมมือจากเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ในเรื่องการอัพเดทข้อมูลแฟรนไชส์ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าของแฟรนไชส์ และผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ และผู้สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ให้รับทราบข้อมูลแฟรนไชส์ที่ถูกต้อง ทันสมัย และติดต่อได้จริง

โดยแแฟรนไชส์แบรนด์ไหนที่มีความประสงค์ Update Franchise จะกรอกแบบฟอร์มข้อมูลแฟรนไชส์ และส่งกลับมา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยโครงการนี้ได้แล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งผลสรุปจากโครงการนี้ในภาพรวมคือ

ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ให้ความร่วมมือส่งข้อมูลUpdate  จำนวน  96  กิจการ

ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสงค์Update แต่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลมา  จำนวน  130  กิจการ

ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสงค์ใช้ข้อมูลเดิม  จำนวน  138  กิจการ

ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ไม่ขายแฟรนไชส์แล้ว  จำนวน  26   กิจการ

ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ไม่สามารถติดต่อได้  จำนวน   88   กิจการ

ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ไม่รับสาย  จำนวน   102  กิจการ

รวมทั้งสิ้น  580  กิจการ

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line